Sonlu elemanlar analizi

TMS Kauçuk, Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM) adı verilen doğrusal olmayan sayısal tekniği kullanarak verilen teknik özellikleri verilen fiziksel bir ürünü bilgisayar ortamında simüle eder. TMS Kauçuk, daha iyi ürünleri daha hızlı geliştirmek için fiziksel prototip, kalıp ve deneylerin sayısını azaltmaya ve tasarım aşamasında bileşenleri optimize etmeye yardımcı olur.

Konsept tasarımı

TMS Kauçuk, doğru şeyleri güvenilir bir şekilde yaparak yüksek kaliteli ürünler üretir. TMS Kauçuk, ürünlerini güçlü ahlaki ve etik değerleri bir bütün olarak en üst düzeyde tutarak müşterilerine sunmayı taahhüt eder.

Ürün tasarımı

TMS Kauçuk, ürünleri müşterilerin talep ettiği teknik özelliklere göre tasarlar.

Kalıp Tasarımı

MARS her türlü sıkıştırma, transfer ve enjeksiyon kalıpları tasarlayıp üretebilir.

Prototip Üretimi

MARS, sonraki tüm formların geliştirildiği ilk ürün için sonuç odaklı çözümler üretir.

Test ve Doğrulama

TMS Kauçuk, müşterilerine yüksek standartlı test olanakları sunabilmektedir.

Teknik Danışmanlık

TMS Kauçuk, kauçuk, metal ve kauçuk-metal ürünler konusunda her türlü tasarımdan üretime kadar her aşamada teknik danışmanlık sunmaktadır.